ประวัติบริษัท Company Profile

บริษัท เคมเอ็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเพื่อ ผลิต นำเข้า และ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ กาว (Adhesive) วัสดุยาแนว (Sealant) วัสดุกันซึม (Waterproofing) และ เคมีภัณฑ์ (Chemical Additives) คุณภาพสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลักษณะงานหลากหลายประเภท ที่คำนึงถึงคุณภาพ และเลือกใช้วัตถุดิบ คุณภาพสูง จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานจากประเทศเยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส กรีซ ออสเตรเลีย จีน และ อินเดีย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิเช่น มาเลเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ ออสเตรเลีย ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างเสมอมา

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท เคมเอ็กซ์ จำกัด
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ Chemex Co.,Ltd.
วันที่จดทะเบียน 5 มิถุนายน 2528
ทะเบียนนิติบุคคล 0105528019582
ทุนจดทะเบียน 11 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
กรรมการผู้มีอำนาจ นายสุชัย วงศ์งามนิจ หรือ นางสาววิภาวลัย วัฒนกุล หรือ นายคงยศ มณีวงศ์วัฒนา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 77/249 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพญาไท
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ที่ตั้งโรงงาน คลังสินค้า 63 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 0 2252 7599, 0 2252 9897, 0 2250 1862
โทรสาร 0 2254 4182