บริษัท เคมเอ็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเพื่อ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ กาว (Adhesive) วัสดุยาแนว (Sealant) วัสดุกันซึม (Waterproofing) และ เคมีภัณฑ์ (Chemical Additives) คุณภาพสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลักษณะงานหลากหลายประเภท เช่น

  • งานก่อสร้าง ทั้งงานก่อสร้างใหม่ และงานซ่อมแซมอาคารเก่า (Adhesives, Sealants, and Waterproofing)
  • งานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive/Industrial Filter Adhesive, Bus Assembly)
  • งานประกอบ ผนัง หลายชั้น (Multi layer panel such as Sandwich Sheet Panel or Honey Comb Panel)
  • งานบรรจุภัณฑ์ (Multi Layer Paper Bag, General Purpose Bag/Carton, etc.)
  • เคมี ประเภท Binder และ Water Retention Agent สำหรับอุตสาหกรรมผลิต ยิบซั่มพลาสเตอร์ ปูนฉาบ ปูนกาว
  • อุตสาหกรรม ผลิต ยางรถจักรยาน (Casing, Ribbon/Tread Assembly)
  • กาวสำหรับงานทั่วไป (Contact Adhesive, PVAc, SBR General Purpose Adhesive)

โดยโรงงานของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุด 200 ตันต่อเดือน สามารถผลิตสินค้าแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  • Solvent-Based Adhesives
  • Water-Based Adhesives, Sealants, and Waterproofing
  • Polyurethane- Based Adhesives